Het NRC Handelsblad wordt gezien als een directe concurrent van de Volkskrant. Toch is deze onderlinge strijd nooit echt goed losgebarsten. Dit heeft voornamelijk te maken met het tijdstip van bezorging. Het NRC Handelsblad is een typische middagkrant en de Volkskrant nu juist een ochtendkrant en daarmee hebben beide kwaliteitskranten een verschillende doelgroep.

Het NRC Handelsblad gaat het echter over een andere boeg gooien. NRC Next gaat fuseren met het grote NRC en daarmee wordt het NRC (gedeeltelijk) een ochtendkrant. De strijd met de Volkskrant kan hierdoor nu pas echt goed beginnen, waarbij de Volkskrant op dit moment zeker nog de grotere partij is. Reden om te stoppen met NRC Next ligt, zoals we wel vaker zien bij fysieke kranten en dagbladen, in het feit dat de oplages steeds verder daalden.

Vanaf half februari 2017 is het zover en kunnen de lezers van het NRC kiezen voor de ochtendeditie of voor de middageditie van deze krant. De ochtendeditie gaat NRC Next heten en de middageditie houdt zijn vertrouwde naam, NRC Handelsblad. Vanuit efficiency oogpunt gaat er wel kritisch gekeken worden naar de haalbaarheid van het bezorgen van de middageditie in de buitengebieden. Blijkt dit niet rendabel, dan hebben de abonnees in deze gebieden de keus om over te stappen naar de ochtendkrant.

Het is nog niet geheel duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor die andere kwaliteitskrant, de Volkskrant. Het is onduidelijk hoeveel abonnees van deze krant liever het NRC zouden lezen. Dat ze dit niet al doen heeft te maken met het feit dat deze lezers een ochtendkrant boven een middagkrant prefereren. Als de NRC Next tegen een voordeliger tarief dan dat van de Volkskrant in de markt wordt gezet, dan kunnen we gerust stellen dat de Volkskrant er inderdaad die geduchte concurrent bij heeft gekregen. Op basis van de cijfers hoeft de Volkskrant niet direct te vrezen. Ten opzichte van het huidige NRC staan zij er veel beter voor, zowel qua oplage als qua terugloop hierin.

Wordt NRC de concurrent van de Volkskrant?
Beoordeling