Dat kranten steeds meer in digitale vorm worden gelezen is natuurlijk niets nieuws. Deze trend is jaren geleden ingezet en een dalende lijn is hierin nog niet te ontdekken. Sterker nog, tussen 2015 en 2016 is krantenoplage in digitale vorm met meer dan 25% toegenomen. Koplopers in deze zijn de NRC en de digitale Volkskrant.

De digitale kranten zoals deze worden aangeboden zijn in feite niets anders dan een één op één kopie van de krant zoals deze in papieren vorm verschijnt. Het heeft zowel voor lezers als voor de uitgevende instantie voordelen. Lezers van de digitale krant krijgen hun krant altijd op tijd in hun digitale brievenbus. De uitgever heeft niets te maken met files, bezorgklachten en heeft zelfs geen drukkerij meer nodig. Dit alles werkt natuurlijk kostenbesparend. Dit maakt, in elk geval gedeeltelijk, het verlies van de fysieke dagbladen enigszins goed. Digitale dagbladen worden overigens wel vaak in combinatie met de fysieke editie verkocht, ook wel het combi-abonnement genoemd. Maar lezers kunnen zich ook abonneren op enkel en alleen de digitale krant.

De digitale dagbladen staan voor de lezer klaar

Je hoort niets op de mat vallen en je ziet ook in het voorbij gaan niets liggen. Met andere woorden, je kunt je afvragen hoe vaak de digitale krant in werkelijkheid wordt gedownload en gelezen. Exacte cijfers hierover ontbreken. Ook het bereik van een digitaal dagblad is anders. Immers, een huishouden bestaat vaak uit meerdere personen en een fysieke krant in zo’n huishouden wordt dan ook vaak door meerdere personen gelezen /ingezien. Dit zal met een digitale krant minder het geval zijn. Misschien zijn digitale dagbladen hierdoor zelfs wel iets minder interessant voor adverteerders. Uitgevers proberen met de digitale edities het verlies van de papieren tegenhanger te compenseren. Het is moeilijk te zeggen of dit (geheel of gedeeltelijk) lukt. En daarbij is ook het uitbrengen van een digitale krant uiteraard niet kosteloos.

Wanneer we qua aantallen inzoomen op de landelijke dagbladen dan zien we dat De Volkskrant aan kop gaat als het gaat om digitale (deel)abonnementen (dus niet in combinatie met een totaal abonnement in fysieke vorm). NRC is een goede tweede, maar wel op ruime achterstand, namelijk 66.000 exemplaren t.o.v. ruim 90.000 exemplaren van de Volkskrant. Nummers drie en vier zijn respectievelijk de digitale Telegraaf en de digitale abonnementen van het AD. Cijfers betreffen overigens het jaar 2016. De digitale oplage van alle landelijke dagbladen samen steeg van een kleine 250.000 (2015) naar ruim 310.000 (2016).

Hoe goed verkopen de digitale regionale dagbladen?

Kijken we naar de regionale dagbladen, dan krijgen we een heel ander beeld. Het is duidelijk dat de regionale kranten het voornamelijk moeten hebben van de papieren edities. Vrijwel elke regionale krant heeft een digitale versie beschikbaar, maar er zijn maar weinig abonnees die zich enkel en alleen op de digitale regionale krant abonneren. Eén van de weinig regionale kranten die het aantoonbaar goed doet op dit vlak is Het Parool. De digitale Gelderlander en De Limburger scoren ook redelijk tot goed met een digitale oplage die in 2016 zo rond de 3000 exemplaren lag.

De verwachting met betrekking tot de toekomst is dat steeds meer mensen hun krant in digitale vorm zullen gaan lezen. Het is dus belangrijk voor uitgevers om deze aan te blijven bieden en om in deze tak van sport te blijven investeren.

NB: De oplagecijfers over 2016 en 2015 afkomstig van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM).

2.3/5 - (6 stemmen)