Het lijkt er soms wel eens op dat we een beetje immuun lijken te worden voor de dagelijkse nieuwsberichten. Misschien is dit wel één van de redenen waarom kranten minder gelezen worden. YipiY is een bedrijf dat van mening is dat je het nieuws op een andere manier moet brengen. Kranten hebben volgens dit vrij recent opgerichte bedrijf wel degelijk een toekomst. Alles staat of valt volgens YipiY met betrokkenheid. Deze betrokkenheid creëer je door het nieuws heel dichtbij iemand te brengen. Met andere woorden, personaliseer het nieuws en zorg dat je als krant de dialoog met de lezer aangaat.

Veel (digitale) kranten delen hun artikelen via social media als FB. Het bereik mag dan vaak groot zijn, de vraag is hoe vaak de gedeelde artikelen ook daadwerkelijk worden  gelezen. Maar wat nu als je een artikel hebt gelezen waarna je een aantal vragen over dat artikel krijgt? Hierin kan bijvoorbeeld naar jouw mening worden gevraagd, maar ook kun je aan de hand hiervan een aantal suggesties krijgen voor artikelen die mogelijk jouw interesse hebben. Verder kan het lezen van de mening van anderen over een bepaald artikel een stimulans zijn om nieuwsberichten te lezen.

Het uiteindelijke doel van YipiY is meer bezoekers trekken naar de websites van digitale kranten. Maar dit is slechts een klein onderdeel van het grotere geheel. Het is namelijk verder de bedoeling dat bezoekers ook meer tijd doorbrengen op de website van de betreffende aanbieder. Door het stellen van interactieve vragen die aansluiten bij de berichten die gelezen zijn wordt dit doel bereikt. Op deze manier kan de digitale krant een hoop informatie verzamelen over de (anonieme) bezoeker. En met deze opgedane info kan de krant werken aan verbetering van haar site en/of dienstverlening, maar ook kan het haar advertentiebeleid hierop aanpassen. En gerichter adverteren betekent nu eenmaal meer inkomsten.

Natuurlijk moet er eerst getest worden. YipiY heeft hiertoe Flevopost.nl bereid gevonden. In januari zijn de eerste testen van start gegaan en de eerste resultaten zijn zonder meer positief te noemen. De vooraf gemaakte inschatting was dat er ongeveer vijf tot tien procent meer betrokkenheid gecreëerd zou worden. Dit bleek in de praktijk maar liefst dertig procent te zijn, dus er mag met recht van een eerste succes worden gesproken. De door YipiY geïnstalleerde tool bracht aan het licht dat mensen het dubbele aantal artikelen lezen in vergelijking met mensen die geen gebruik hebben gemaakt van de tool.

Het is nu aan YipiY om de grote krantenuitgevers te overtuigen van het nut van de door hen ontwikkelde tool.

Rate this post