Als we enkel en alleen kijken naar de oplages van de grote landelijke dagbladen, dan kunnen we op basis hiervan al snel een conclusie trekken. Deze conclusie is dat de kranten die vallen onder De Persgroep het goed doen en als één van de grootste verliezers kunnen we De Telegraaf aanwijzen. De krant van wakker Nederland weet blijkbaar de lezer minder goed aan zich te binden dan voorheen.

Vanzelfsprekend kan het niet als een verrassing komen dat de oplage van kranten (betaald) ook in 2015 terug is gelopen. Om precies te zijn was deze terugloop 5% in vergelijking met het jaar daarvoor. De Telegraaf zit echter boven dit gemiddelde met een afname van ruim 9%. NRC krijgt dubbele klappen te verwerken, want het NRC Handelsblad is goed voor 9% minder oplage, maar NRC Next doet daar met een verlies van ruim 30% nog even een schepje bovenop. De kwaliteitskranten, Trouw en Volkskrant, ontstegen de malaise door een kleine groei te noteren (2%). Grote winnaar is het Nederlands Dagblad dat zijn betaalde oplage zag stijgen met 5%!

Bovengenoemde cijfers zijn een vergelijk van slechts één jaar. Wanneer we naar een vergelijk kijken dat is gebaseerd op tien jaar, dan zijn de cijfers keihard. In tien jaar tijd is de oplage van de grote landelijke kranten teruggelopen met bijna één derde. Maar het kan nog erger, een vergelijk over 15 jaar toont ons een terugloop van maar liefst 43%.

Alle toonaangevende kranten delen in deze verliescijfers. Hierbij wel aangetekend dat het verlies voor de ene krant groter is dan de andere. Nederland is een land dat het qua krantenverkoop niet zozeer moet hebben van de zogenaamde losse verkoop. Abonnementen zijn verreweg de belangrijkste bron van verkoop, maar het moge duidelijk zijn dat deze onder druk staan.

De digitale wereld is een wereld die verantwoordelijk mag worden gehouden voor de terugloop van abonnementen, losse verkoop en oplages. Toch zal de fysieke krant altijd blijven bestaan en zal ook hier de sterkste zegevieren. Wat dat betreft staat De Persgroep er het beste voor. In krantenland weet je het echter maar nooit en één ding staat vast: op je lauweren rusten zit er niet in.

De Persgroep wint, de Telegraaf verliest
Beoordeling