Van jongeren wordt nogal eens gezegd dat ze nauwelijks nog lezen. Televisie, foto’s en video’s maken bij deze groep de dienst uit. Op deze manier delen zij bijvoorbeeld hun informatie via social media als Instagram en Facebook. Deze gedachte is een onterechte gedachte als het gaat om het lezen van nieuws door jonge mensen. Dit geldt in elk geval voor Amerikaanse jongeren, zo heeft een recent gehouden onderzoek hier aan het licht gebracht.

Bijzonder aan de uitkomsten van dit onderzoek is dat iets meer dan 40% van de jongeren aangeeft het nieuws liever te lezen dan te bekijken door middel van bewegende beelden. En juist iets minder dan 40% kiest wel voor de bewegende beelden. Wanneer we deze getallen naast die van de ouderen leggen zien we dat de ouderen juist liever kiezen voor beeld, 46%, tegen 35% lezers van tekst. De tendens dat digitaal lezen nog steeds toeneemt wordt bevestigd door het Amerikaanse onderzoek. Slechts een kleine 10% van de jongeren geeft aan het liefst het nieuws tot zich te nemen door het lezen van de fysieke krant. Ruim 80% echter geeft de voorkeur aan de zogenaamde “digitale nieuwsvoorziening”.

De Verenigde Staten lopen in veel zaken voorop. Het is daarom dan ook goed dat we inzicht hebben gekregen in hoe Amerikaanse jongeren het liefst het nieuws tot zich nemen. Nederlandse nieuwsmedia doen er dan ook goed aan om wellicht een vergelijkbaar onderzoek te starten onder Nederlandse jongeren. Immers, je kunt beter aan de bal blijven dan er steeds achter aan te moeten hollen. Je nu als digitale krant bijvoorbeeld vooral richten op beeld en geluid kan in de toekomst juist zorgen voor een daling van het aantal bezoekers. De nieuwsvoorziening is vandaag de dag meer aan verandering onderhevig dan ooit tevoren. De vinger aan de pols houden is belangrijk om te kunnen overleven in een branche waar de concurrentie ronduit moordend te noemen is.

Rate this post