Dat de oplage van kranten dalende is mag als een bekend gegeven worden verondersteld. Vanzelfsprekend wordt deze daling voor een groot deel toegeschreven aan de digitalisering die ook in de nieuwsvoorziening zijn intrede heeft gedaan. Toch zijn er meer factoren verantwoordelijk voor deze terugloop. Demografische factoren spelen in dit proces ook wel degelijk een rol. Daarom is het van belang te weten door wie de kranten worden gelezen.

Het eerste dat opvalt is dat kranten vooral worden gelezen door mensen met lagere inkomens. Dit zou je wellicht niet verwachten, maar wanneer we hier dieper op inzoomen blijkt dat met name de groep ouderen een relatief lager inkomen hebben. Het is dan ook correct om te veronderstellen dat kranten met name worden gelezen door de groep ouderen. De groep jongeren leest bij voorkeur de kranten op digitale wijze via smartphone en app.

Waar vroeger de kranten een massamedium waren is dit vandaag de dag zeker niet meer het geval. Minder dan helft van de bevolking leest immers “nog maar” de fysieke krant. De term “massamedium” is dan ook niet langer gerechtvaardigd. Wel kunnen we vaststellen dat de kranten nog steeds een representatief deel van de Nederlandse bevolking bereiken. Kranten worden een fractie meer door mannen dan door vrouwen gelezen. Om specifiek te zijn door 51% mannen en 49% vrouwen. Dit percentage schommelt eigenlijk al jaren op dit niveau.

Als we inzoomen op leeftijd, dan levert dit ook een aantal interessante zaken op. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar, dan zien we dat in de groep 65 plussers er ongeveer door acht procent minder mensen de krant wordt gelezen. In andere leeftijdsgroepen zien we deze daling ook terug, maar dan wel in een veel sterkere mate. Twee voorbeelden die we er in dit kader even uitlichten. De daling in de leeftijdsgroep 50 tot en met 64 jaar bedraagt bijna 20 procent en kijken we naar de leeftijdscategorie 20 tot en met 35 jaar, dan bedraagt de daling maar liefst ruim 22 procent.

Bovenstaande leert dat er een duidelijke samenhang is tussen leeftijd en de oplage van kranten. Ook leert bovenstaande dat er een relatie is tussen inkomen en het lezen van kranten. Uiteraard hebben de verschillende uitgevers van kranten deze cijfers ook tot hun beschikking. Aan hen de schone taak om deze cijfers op de juiste manier uit te leggen en hier de juiste vervolgactie aan te koppelen.

Wie leest nu eigenlijk de krant?
Beoordeling