Niet alleen hebben uitgevers in Nederland te kampen met een terugloop van de oplage van kranten. Ook in de Verenigde Staten is dit een bekend fenomeen. Uiteraard is dit niet geheel verrassend, maar feit is wel dat Amerika meer “nieuwsgek” is dan wij Nederlanders. Mag je dan verwachten dat de daling in oplage in Amerika minder groot is dan in Nederland?

Het lijkt een logische veronderstelling, maar niets is minder waar. Klaarblijkelijk hebben ook de Amerikanen de digitale nieuwsmedia volledig omarmd. Deze tak van nieuwsvoorziening, de digitale oplage, is dan ook met een paar procent toegenomen, waarbij we het dan hebben over het jaar 2015. Terugkomend op de fysieke krantenoplage is er louter droefenis te melden als we kijken naar de koude kille cijfers.

Afgelopen jaar bedroeg de daling van de fysieke krantenoplage in de VS met ruim zeven procent. Kijken we naar de afgelopen vijf jaar, dan is dit de grootste procentuele terugloop. Het grootste verlies vinden we bij de kranten die dagelijks in papieren vorm verschijnen, negen procent. Als we een uitstapje maken naar de advertentie-inkomsten, dan zien we min of meer hetzelfde beeld. Ook hier noteren we een daling en wel één van acht procent in het afgelopen jaar. Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar kunnen we 2015 bijschrijven als het jaar van de grootste daling. Maar liefst 25% van de advertentie-inkomsten komt vandaag de dag uit de digitale krantenoplage. Een cijfer dat misschien goed klinkt, maar wanneer we hier dieper op inzoomen blijkt dat ook hier een daling in inkomsten valt te noteren (twee procent).

Nederland en Amerika hebben zo dus de nodige overeenkomsten met elkaar. In beide landen lijkt het een ongelijke strijd te zijn tussen de fysieke en de digitale krant. De digitale krant heeft in beide landen de toekomst, waarbij we er wel vanuit kunnen gaan dat de krant in papieren vorm nog wel even zal blijven bestaan. Echter zal ook de digitale krant voor zijn bestaansrecht moeten blijven knokken. Adverteerders lijken namelijk nog niet geheel overtuigd van de toekomst van de digitale krant getuige de daling in advertentie-inkomsten. En zo zal de krantensector altijd een sector in beweging blijven.

 

 

 

Rate this post