Kranten, zo weten we allemaal, bestaan dankzij de inkomsten die zij genereren uit abonnementsgelden, losse verkopen en natuurlijk advertentie-inkomsten. De inkomsten uit losse verkopen laten we verder buiten beschouwing, want deze zijn verwaarloosbaar. Kijken we echter naar de andere twee, dan zijn hierin wel een aantal ontwikkelingen in te bespeuren.

Laten we beginnen met de inkomsten uit abonnementsgelden. Gemiddeld halen de Nederlandse kranten voor dertig tot veertig procent hun inkomsten uit de afgesloten abonnementen. Met de immer toenemende digitalisering van de nieuwsmedia staan abonnementen onder druk en is de verwachting dat de inkomsten uit dit deel zullen dalen.

Zoomen we in op de inkomsten uit advertenties, dan zien we dat deze enorm gedaald zijn ten opzichte van een aantal jaren geleden. Dit wordt gestaafd door de cijfer van de Persgroep, uitgever van onder meer de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, Trouw en het Parool. Waar zij jaren terug nog 50% van hun inkomsten uit advertenties haalden, ligt dit cijfer vandaag de dag rond de dertig procent. Is de conclusie dan gerechtvaardigd dat bedrijven minder adverteren?

Nee, die conclusie is te kort door de bocht. Bedrijven kiezen andere kanalen om te adverteren en de grote winnaars zijn in dit geval Google en Facebook. De inkomsten die deze twee grootmachten uit advertenties genereren zijn in de afgelopen jaren gigantisch toegenomen en het plafond lijkt nog niet bereikt. De redenen voor adverteren op Facebook en via Google ligt in het feit dat het voor bedrijven een relatief goedkope manier van adverteren is. Daarnaast spreekt het enorme bereik ook in het voordeel van deze media.

Is het dan alleen lof en hosanna? Nee, zeker niet. Steeds meer mensen ervaren de hoeveelheid reclame die zij ongewenst via Facebook en Google krijgen als vervelend en opdringerig. Daarnaast wijst onderzoek uit dat mensen als het ware immuun worden voor al het advertentiegeweld en deze nauwelijks of slechts zeer oppervlakkig lezen. Dit in tegenstelling tot advertenties in fysieke kranten en op de websites van de verschillende nieuwsmedia. Mensen lezen deze advertenties eerder en aandachtiger, omdat deze geassocieerd worden met de kwaliteit van het betreffende nieuwsmedium.

Google en Facebook zullen altijd grote spelers blijven en het zal moeilijk zijn om hier als nieuwsmedia zijnde tegenop te boksen. Toch moet je laten weten dat je er bent en niet als een geslagen hond langs de lijn blijven staan. Een wat agressievere aanpak kan wel degelijk leiden tot meer advertentie-inkomsten of op zijn minst er toe leiden dat deze niet verder dalen.

Rate this post