Het Nederland Dagblad en de EO (Evangelische Omroep) slaan de handen ineen. Op deze manier hopen zij meer gelovige jongeren te bereiken met nieuws en achtergronden bij het nieuws. Hiertoe lanceren zij een nieuw magazine, genaamd Dag6. Uiteraard ontbreekt een app ook niet, want Het Nederlands Dagblad en de EO hebben zeker geluisterd naar hun achterban.

Het Nederlands Dagblad is een krant afkomstig uit het Gelderse Barneveld. Het is een kleine krant met een kleine groep abonnees. Het aantal abonnees ligt zo rond de 24.000, waarbij de lezers voor het grootste deel niet onder de categorie “jongeren” vallen. Het Nederlands Dagblad erkent dat dit op termijn het voortbestaan van de krant in gevaar zou kunnen brengen en heeft daarop deze actie ondernomen. De krant heeft eerst zelf pogingen ondernomen om attractiever te worden voor de jongere doelgroep. Dit doel is niet bereikt.

Er werd contact gezocht met diverse partijen, waarvan de EO er eentje was. Ook werd aan christelijke jongeren gevraagd wat voor hen belangrijk is in de nieuwsvoorziening. Het antwoord op deze vraag was helder. Meer aandacht voor christelijke thema’s en voor andere vormen van journalistiek. De samenwerking met de EO was dan ook eigenlijk een logische en was zo gevonden. Deze omroep heeft de afgelopen jaren steeds minder zendtijd gekregen. Nieuwsvoorziening kwam onder druk te staan, net zoals het behandelen van thema’s waar de EO zich hard voor maakt. Het Commissariaat voor de Media heeft de samenwerking inmiddels goedgekeurd, waarbij als voorwaarde is gesteld dat alle financiële stromen geheel op basis van fifty-fifty moeten zijn geregeld.

Dag6 zal een magazine worden waarin er aandacht is voor het nieuws en de achtergronden daarbij. Daarnaast zal het een magazine worden waarbij het christelijk geloof nadrukkelijk aanwezig zal zijn. Maar wel op een manier die aansluit bij de doelgroep. Je kunt hierbij dan denken aan thema’s als “gerechtigheid” en “verdraagzaamheid”. Zowel de EO en Het Nederlands Dagblad zijn er niet bang voor dat ze elkaars concurrent zullen worden. Beide partijen zien de samenwerking als een echte win-win. Het Nederlands Dagblad heeft een ruime ervaring in de nieuwsvoorziening door middel van kranten en de EO heeft online meer ervaring.

Een unieke samenwerking, waarbij de tijd zal leren of Dag6 een succes zal worden.

En dan is daar Dag6
Beoordeling