De Volkskrant is een vernieuwende krant. De krant weet zijn lezers altijd te verrassen met spraakmakende artikelen en verrassende bijlagen. Nu komt de Volkskrant wederom met iets nieuws, namelijk met het nieuwe item “De Volkskrant Kijk Verder”. Een online toevoeging die zich misschien wel het best uit laat leggen als een “videokrant”. De verscheidenheid aan video’s en onderwerpen is groot en dit maakt De Volkskrant Kijk Verder nu juist zo interessant.

Zo kun je echt van alles verwachten. Je vindt hier meer dan alleen zogenaamde uitlegvideo’s. Je kunt hier ook zomaar een spelletje memory tegenkomen (kattengifjes memory) of een Kanye West Tweet Generator. De Volkskrant Kijk Verder zoekt ook de interactie met zijn bezoekers en kijkers. Een mooi voorbeeld hiervan is het item “de kwellingen van het kantoor”. Zo is de VKV eigenlijk net een traditionele papieren krant. Hierin kom je immer ook niet alleen zwaar en serieus nieuws tegen.

Mensen hebben tegenwoordig steeds meer aandacht voor video’s. De Volkskrant heeft dit tijdig onderkend en richtte een aparte redactie op om de juiste aandacht en prioriteit aan dit fenomeen te kunnen geven. Deze redactie is “crossmedia” gedoopt. Het doel dat de VKV nastreeft is om elke dag minimaal één filmpje te produceren en online te zetten. De techniek wordt ondergeschikt gemaakt aan het filmpje. Het kan zijn dat er direct op de actualiteit ingespeeld moet worden en dan is een simpele animatievideo nu eenmaal sneller te realiseren dan een ander soort video. De video’s en filmpjes moeten wel allen voldoen aan het karakter van de Volkskrant, maar dat is de redactie wel toevertrouwd.

Van de redactie crossmedia wordt verwacht dat zij met innovatieve dingen komen. De items die hier bedacht worden zijn ook echt door de redactie bedacht en niet door een vooraf bepaald format ingegeven. Er zijn geen reclamegelden gemoeid met de Volkskrant Kijk Verder. Het doel is echt om de mensen nieuws en nieuws gerelateerde items onder de aandacht te brengen. Uiteraard komen de bezoekers in aanraking met de Volkskrant en wie weet wat daar uit voort komt. De start van de VKV mag gerust een succes genoemd worden. Er wordt gekeken of en hoe dit platform verder kan worden uitgebouwd, maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen.

De Volkskrant Kijk Verder
Beoordeling