Het is geen groot nieuws dat de oplage van kranten een daling laten zien. We hebben het over de zogenaamde “betaalde kranten”. Niet alleen is deze dalende tendens zichtbaar bij de grote landelijke kranten, maar ook bij de regionale kranten. De oplage van regionale kranten is in ongeveer 15 jaar tijd met meer dan 750.000 exemplaren gedaald. Het is ronduit verontrustend te noemen als je weet dat deze daling met name de afgelopen jaren forser lijkt dan in de jaren daarvoor.

Als je dieper inzoomt op bovengenoemde daling dan lag deze rond de drie % per jaar. Vanaf het jaar 2012 echter zie je dit percentage toenemen tot maar liefst zes procent.

De Limburger en De Gelderlander zijn verreweg de twee grootste regionale kranten. Sterker nog, het zijn de enige twee regionale kranten die een oplage  van meer dan 100.000 exemplaren per dag hebben. De regionale kranten die het momenteel het zwaarst te verduren hebben zijn Het Friesch Dagblad, Het Parool en TC Tubantia. Het Friesch Dagblad had zelfs een 15% lagere oplage en dat mag toch ronduit zorgwekkend genoemd worden.

Het is zeer de vraag of deze daling in 2016 een halt toegebracht kan worden. De regionale kranten hebben misschien nog wel meer te vrezen van alle alternatieve nieuwsbronnen die gratis en eenvoudig online zijn te raadplegen. Het kan bijna niet anders dat er op termijn een aantal regionale kranten zullen gaan verdwijnen. En net zoals elders zullen ook hier de groten sterker worden en weten te overleven.

Daling oplage regionale kranten
Beoordeling